Aeolus

Aeolus : De schepper in zichzelf herkennen

Werking
– maakt verbinding met je scheppende kracht en je bewustzijn
– laat je het geheel zien
– ontwaakt je derde oog
– laat je scheppen in harmonie met de totaliteit
– maakt verbinding met je hoogste chakra

Beschrijving
Aeolus laat je zien dat je zelf de schepper bent van je eigen leven. Je wordt je bewust van de scheppende kracht die in je aanwezig is. Aeolus verbindt bewustzijn, kracht, de toegang tot de goddelijke bron en de aardse kracht met elkaar. Hij laat je praktische stappen ondernemen. Deze energie helpt je bewust je leven te scheppen, de juiste dingen op het juiste ogenblik in harmonie met de universele waarheid te doen.
Je herkent duidelijk het verband tussen wat je denkt, vreest en wat er gebeurt. Je kunt hierdoor verbanden herkennen en bewuster je gevoelens en gedachten observeren. Je beseft de ware betekenis van bewustzijn. Je ziet dat alles wat je schept, een les en een spiegel van je eigen innerlijke situatie is. Je kunt verbanden leggen als je het heden vergelijkt met verwachtingen en gedachten die je in het verleden hebt gehad.
Aeolus brengt je in contact met je Hogere Zelf en opent de waarneming van je derde oog. De energie van Aeolus brengt je gemakkelijker in de stilte van de meditatie.

Aeolus essence te gebruiken indien iemand:
– gelooft een slachtoffer te zijn
– gelooft niets te kunnen bewerkstelligen
– het gevoel hebt overgeleverd te zijn aan het levensspel
– niet echt open staat voor andere standpunten, visies
– met je gedachtekracht manipulatief tewerk gaat

Transformatie bij gebruik Aeolus essence:
– bezit bewustzijn en begrijpt wat bewust-zijn inhoudt
– herkent het verband tussen gedachten, gevoelens en datgene wat in de buitenwereld gebeurt
– is zich bewust van zijn scheppende kracht
– neemt ten volle de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven
– is zich bewust van zijn gevoelens en gedachten
– kan gemakkelijk in zijn onderbewuste doordringen en dingen in het juiste perspectief plaatsen