Angelica

Angelica : Transformatie van het verleden

Werking
– maakt ons ervan bewust dat negatieve ervaringen onverwerkte lessen zijn
– bevrijdt onze herinneringen van emotionele ballast
– Het verleden krijgt de juiste plaats toegemeten
– Ervaringen van verleden gebruik je om je verder te kunnen ontwikkelen
– bevordert genezing trauma´s uit verleden
– geeft toegang tot eigen potentieel
– ondersteunt de verwerking van het verleden
– opgeslagen ervaringen worden bewustgemaakt en worden getransformeerd

Beschrijving
Veel mensen gaan heel verschillend om met het thema verleden. Sommigen koesteren het verleden en blijven er in feite in, anderen verdringen het verleden en praten er liever helemaal niet over. Het verleden kan echter ook worden gebruikt als een zinvol reservoir waaruit we in het heden kunnen putten. Angelica helpt oude wonden helen en reinigt emotionele ballast. Je leert jezelf kennen, je eigen geschiedenis begrijpen en je eigen heden zal waardevoller woorden.
Verdrongen herinneringen hebben de tendens om zich in monsters te veranderen. Want wat we krampachtig in het donker houden, lijkt ons veel groter en gevaarlijker dan het in werkelijkheid is. Angelica helpt ons het onder ogen te zien en het tot zijn juiste proporties terug te brengen. Oude wonden helen en we krijgen meer kracht en levensvreugde en vinden innerlijke vrede.
Door oude ervaringen te doorzien kunnen we er ook van leren en er in het heden profijt van hebben. Angelika helpt hierbij. Als je de lessen uit ervaringen tijdig leert en de signalen vroegtijdig oppikt kun je voorkomen dat je in steeds verdergaande stadia terechtkomt (ziekten bijvoorbeeld).
Angelika verwerkt de ervaringen waarvoor jij klaar bent om ze te verwerken. Erg onaangename ervaringen werken namelijk in zekere zin ook beschermend voor ons. Ze hebben ons zo gevoelig gemaakt dat we bijzonder alert zijn om niet meer in vergelijkbare situaties terecht te komen.
Angelica maakt je stap voor stap bewust van je eigen ontwikkelingsweg. Je ziet ook de situaties op je weg en begrijpt moeilijkheden, je ouders, rampspoed etc. Je begrijpt en leert te aanvaarden. Angelica kan ver de geschiedenis ingaan, je kunt in de prenatale tijd terechtkomen en zelfs in vorige levens. Dit kan geschieden tijdens dromen.
Angelica helpt je niet alleen uit het verleden te leren, maar ondersteunt elke vorm van leren. Angelica kan ook goed worden gebruikt voor kinderen met leerproblemen (olie aan de zijkant van de kleine teen aanbrengen).

Angelica essence te gebruiken indien iemand:
– verwerking van ervaringen uit het verleden uit de weg gaat
– geen verbanden ziet tussen verleden en heden
– je liever in het verleden dat het heden leeft – je regelmatig denkt aan ‘vroeger’
– telkens weer in dezelfde fouten vervalt, omdat je niet leert van het verleden
– begint telkens weer vol energie met iets nieuws zonder na te gaan waarom het vroeger mis ging
– niet kijkt naar eigen patronen en denkstructuren
– bang bent voor herinneringen die uit het onbewuste naar boven zouden kunnen komen
Transformatie bij gebruik Angelica essence:
– goed inzicht in je eigen geschiedenis en levensweg
– je begrijpt dat je het verleden nodig hebt
– het verleden geven je de levenslessen voor het heden
– bewust nadenken over opvallende situaties
– leert van de fouten uit de levenslessen en zal niet meer in herhaling vallen