Christus

Christus : waarheid en onvoorwaardelijke liefde

Werking
– verbindt je met je hartenergie
– brengt je in contact met je waarheid
– laat zien wat onvoorwaardelijke liefde is
– brengt je liefde voor medemensen
– bevordert zelfbewustwordingsprocessen, ook in pubertijd
– helpt je bezinnen op je eigen overtuigingen
– helpt je bezinnen op waarden van de maatschappij
– ondersteunt ook verwerking van vaderproblemen en het thema autoriteit

Beschrijving
Allesomvattende, onvoorwaardelijke liefde manifesteert zich in de liefde voor de mens, onze naaste en een ieder die we tegenkomen. Ze manifesteert zich ook in de liefde voor de aarde, de planten, dieren etc. Onvoorwaardelijke liefde is de essentie van alles wat er is. Niet oordelen, maar accepteren en geen afstanden creëren, maar empathie bewerkstelligen!
De liefde van de Christusenergie is duidelijk en direct. Van haar vervuld herkennen we het grotere verband, de goddelijke bron. Deze energie maakt ons helder bewust, leidt ons naar onze eigen waarheid. Op de weg kunnen we ook in botsing komen met anderen, omdat ze zich op een ander punt bevinden dan wij. Laat deze confrontatie in alle duidelijkheid en met alle respect plaatsvinden. De Christusenergie helpt ons de eigen waarheid in te zien en ons telkens weer af te vragen: ‘is wat ik doe in overeenstemming met mijn waarheid?’. Dit kan tot conflicten leiden indien onze omgeving niet accepteert dat ons gedrag verandert.
De Christusenergie maakt ons ook bewust van manieren waarop we onze waarheid dusdanig kunnen overbrengen dat anderen ze begrijpen. De energie werkt ondersteunend in zelfbewustwordingsprocessen en ook bij het zoeken naar het ‘eigen ik’ (bijvoorbeeld in de pubertijd). In dit zelfbewustwordingsproces hebben we kracht en liefde nodig, zodat we onze schaduwkanten onder ogen durven te zien en deze kunnen integreren.
De essence maakt ons bewust van onverwerkte autoriteit – en vaderproblemen. Daardoor helpt ze ook de mensen die leidinggevende capaciteiten willen ontwikkelen. Een echte leider handelt namelijk in harmonie met de kosmische wet en liefde en heeft uitstraling en charisma.
Echte leiding berust op liefde. Leiding zonder liefde is dwang.
Een thema van de Christusenergie is ook ‘nemen en geven’. Wie niet kan nemen, kan ook niet werkelijk uit liefde geven.
Het dragen van de Christusenergie op de handchakra’s opent ze. De energiestroom van genezende liefde wordt versterkt. Dit is nuttig voor lichaamstherapeuten (bvb. reiki) en mensen die vaak in contact komen met zieken. Onze energie blijft stromen en komt in voldoende mate bij de zieke, zonder dat we zelf ‘leegstromen’.

Christus essence te gebruiken indien iemand:
– sterk aan je zelf twijfelt
– je klein voelt, een verliezer, bang bent voor straf, zoals een klein kind bang is voor de autoritaire vader
– problemen hebt met autoriteiten
– je vrijwillig als ondergeschikte opstelt, omdat je denkt toch geen kans te maken
– voortdurend in angst leeft voor straf
– je eigen wensen en behoeften onderdrukt ten gunste van anderen
– teveel geeft omdat je geen ‘nee’ kunt zeggen
– liefde ziet waarmee je de ander moet overstelpen
– gelooft dat je alles moet slikken wanneer je van een ander houdt
– je ongeliefd, alleen, verlaten en/of verraden voelt
– onverwerkte ‘vaderproblemen’ hebt

Transformatie bij gebruik Christus essence:
– kent eigen waarden, waardheid, wensen en behoeften en leeft daar naar
– neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen
– kan visie en waarheid van anderen accepteren en respecteren
– hoeft anderen niet van zijn mening te overtuigen
– kan kritiek en tegenspraak aannemen en erover nadenken
– voelt liefde voor alles wat er is
– beseft dat liefde te maken heeft met het aanvaarden van de ander
– bezit leidinggevende capaciteiten; geeft leiding vanuit sterkte en liefde
– gaat confrontaties met anderen niet uit de weg, maar provoceert evenmin
– is helder in discussies
– heeft zijn wilskracht verbonden met liefde