El Morya

El Morya : Vertrouwen

Werking
– Vertrouwen in jezelf, anderen en het bestaan versterkt
– Angsten nemen af
– Je schat vermogen van jezelf en anderen realistisch in
Beschrijving
De energie van El Morya leert ons vertrouwen te hebben in onszelf, onze eigen kracht, de aarde en de ondersteuning door het hogere. Ze geneest belastende trauma’s en shocks uit de prenatale tijd en de beginjaren van ons leven. De essence brengt ons weer in verbinding met ons oervertrouwen. Ze transformeert de onaangename ervaringen, zoals je verlaten voelen, je hulpeloos overgeleverd voelen, je gescheiden voelen etc en geeft je weer vertrouwen in jezelf. Je gevoelens van angst en wanhoop verdwijnen. Het vertrouwen gaat een vaste bodem worden waarop je weer durft te staan en te gaan. We zullen niet meer uit angst gedreven gemakzuchtige compromissen afsluiten, waarvan we zeker spijt krijgen, maar het desalniettemin niet aandurven ze te veranderen. Vaak is onze angst om afgewezen te worden zo groot, dat we niet tot handelen durven over te gaan. El Morya schenkt ons het nodige vertrouwen om onze eigen ban te breken.
Ook nu zullen we nog wel eens fouten maken, maar we zien in dat fouten maken niet hetzelfde is als falen. Fouten leren ons iets en alleen wie het aandurft om tot zijn grenzen te gaan en fouten riskeert, kan begrenzingen overschrijden en groeien. Vertrouwen is de basis voor elke nieuwe stap. Wie de stap waagt, laat het oude achter zich!
Vertrouwen ligt aan de basis van elke relatie. Met zelfvertrouwen zijn we zekerder van onszelf en en gedragen we ons zelfverzekerd. Dit maakt ons innerlijk rustiger. El Morya helpt mensen die problemen hebben in de omgang met anderen, omdat ze bang zijn of wantrouwen koesteren.
Ook in partnerrelaties zorgt El Morya ervoor dat we meer vertrouwen in onszelf krijgen en daardoor ook daadwerkelijk onszelf worden. Vertrouwen is de voorwaarde voor overgave en liefde.
De essence kan ook gebruikt worden bij vader – en moederthema’s en heelt hier wonden.

El Morya essence te gebruiken indien iemand:
– geen vertrouwen hebt in eigen vermogens
– weinig zelfvertrouwen hebt
– gelooft dat niemand je helpt en alles alleen moet doen
– geremd bent in het contact met anderen
– wantrouwen tegen anderen koestert
– kampt met sterke angsten
– bang bent voor dingen die je vermoedt of aanvoelt

Transformatie bij gebruik El Morya essence:
– oervertrouwen hebben
– vertrouwen in eigen vermogens
– begint vanuit zelfvertrouwen te handelen
– schat eigen capaciteiten realistisch in
– beseft dat fouten lessen zijn en laat zich daardoor niet (meer) afschrikken
– vertrouwt erop dat hij hulp krijgt uit de fijtstoffelijke wereld
– vertrouwt andere mensen, kan zich in relaties laten gaan
– vertrouwt andere mensen taken toe