KUTHUMI

Kuthumi : Verbinding met de aarde

Werking
– brengt ons stabiliteit
– bevordert de verbinding tussen het fijtstoffelijke en het fysieke lichaam
– helpt ons geduldig te zijn
– bevordert ons realiteitsgehalte

Beschrijving
Kuthumi verbindt ons met de energie van de aarde, met het lichaam en maakt ons bewust dat we zelf ons lichaam hebben uitgezocht als thuis. Kuthumi laat ons zien dat alles met elkaar is verbonden en dat in elk deel bezielde, goddelijke, energie stroomt. Juist in de huidige tijd hebben veel mensen het contact met de aarde verloren. Men voelt zich niet echt verbonden met (de schatten van) de aarde. Velen richten zich op de ontwikkeling van de hogere bewustzijnsniveaus en verwaarlozen het contact met de aarde. Ze zijn erg gericht op de fijtstoffelijke kant en verwaarlozen de materiele werkelijkheid. Als de verbinding met de aarde verdwijnt dan verdwijnt ook de verbinding met ons lichaam. Kuthumi helpt ons weer in contact te komen met de aardenergie en ons eigen lichaam. Ze brengt de verbinding tot stand tussen het goddelijke en het aardse. We worden opmerkzamer op onze omgeving en hebben ook sneller in de gaten welke mensen, planten, (edel)stenen, etc. goed voor ons zijn.
Sterker aan de aarde worden gebonden staat niet haaks op spiritualiteit. Sterker nog, op aards niveau kan het juist worden vergroot. Je zult meer gevoel ontwikkelen voor bijvoorbeeld stenen en planten. Zo had Bach het vermogen om zich te vereenzelvigen met planten om zodoende vast te kunnen stellen over welke (geneeskrachtige) eigenschappen ze beschikten.
Kuthumi leert ons ook zien dat voor alles een juist moment is. Alhoewel in het zaadje de hele structuur van de plant al aanwezig is, duurt het toch nog een bepaalde tijd voordat de plant tot volle wasdom is gekomen. Voor alles is dus een moment.

Kuthumi essence te gebruiken indien iemand:
– de indruk hebt op een andere planeet te zitten
– niet goed verbonden is met zijn lichaam
– in een droonwereld of luchtkasteel leeft
– niet geaard is
– moeite hebt zaken juist in te schatten, onrealistisch voorstellingsvermogen hebt
– geen goed gevoel heeft voor de juiste duur van processen
– zeer ongeduldig bent
– neigt naar ziekten, zoals bv duizeligheid, gevoel van zwakte of onwerkelijkheid
– dikwijls koude handen of voeten heeft
– weinig lichaamsgevoel heeft

Transformatie bij gebruik Kuthumi essence:
– staat met beide benen op de grond
– is realistisch, heeft een goede intuïtie met betrekking tot materiele zaken
– heeft een goede mensenkennis – heeft een verbinding met de kennis en wijsheid van de aarde
– herinnert zich rituelen
– ziet verbanden tussen lichaam en omgeving (aura)