MARIA

MARIA de éénheid erkennen

Werking
– verbindt met alles wat er is en met goddelijke liefde
– laat je inzien in welke opzichten je je gescheiden voelt
– laat je inzien waarom je handelt zoals je handelt
– brengt je in een diepe meditatie en stelt je in staat de toestand van één zijn te ervaren

Beschrijving
Maria ondersteunt om het goddelijke in het aardse zichtbaar te maken. Je ervaart dat alles met elkaar is verbonden, dat alles één is. Je ervaart verbindende liefde. Je overstijgt je ego, want alleen je ego scheidt je van je ware wezen. Om de eenheid te kunnen ervaren, zul je soms door ‘scheidingen’ moeten gaan; je herleeft een situatie waarin je je gescheiden voelde en gaat begrijpen dat dit onderdeel vormt van het pad naar eenheid.
Maria belichaamt ook het moederprincipe, het geven uit volheid, uit liefde. We eisen geen tegenprestatie meer, verlangen er geen erkenning of aandacht meer voor.

Maria essence te gebruiken indien iemand:
– je (af)gescheiden, alleen gelaten voelt
– scheidingsverdriet hebt
– innerlijk leeg bent
– het gevoel hebt ongewenst en onbemind te zijn
– je snel buitengesloten voelt
– veel en snel geeft, maar hier eigenlijk ook iets van die ander van terugverwacht

Transformatie bij gebruik Maria essence:
– je voelt je verbonden met alles
– je leeft in het bewustzijn van de eenheid
– je hebt een open hart
– je ervaart het principe van allesomvattende liefde
– je kunt geven zonder iets terug te verlangen