Orion

Orion : Visioenen

Werking
– opent verbinding met Hoger Zelf
– opent verbinding met levensplan
– geeft je duidelijke visioenen over je eigen leven
– geeft je vertrouwen in je eigen intuïtie, je eigen innerlijke stem
– ondersteunt elke vorm van therapie die inzicht en structuur in het leven brengt
– helpt je in iedere fase van nieuwe oriëntering
– helpt je bij starten en afsluiten van projecten
– bevordert het reizen naar binnen

Beschrijving
Wie zijn doel niet kent, kan de weg niet vinden. Op het moment dat we ons doel kennen, gaan er deuren open. We krijgen heldere ideeën, nuttige informatie en we ontmoeten mensen die ons kunnen helpen. Zonder doel hebben we niets aan waardevolle informatie en aanwijzingen. Orion helpt ons open te stellen voor visioenen en doelen. De essence opent het kanaal naar ons Hoger Zelf en brengt ons weer in harmonie met ons levensplan. We worden ons bewust van doelen op korte en op lange termijn. Omdat we de doelen leren kennen begrijpen we ook beter welke wegen ons tot deze doelen leiden. Beslissen gaat ons hierdoor makkelijker af. Orion helpt ons de lijn in ons leven te zien. Wat nemen we mee uit het verleden, wat betekent de situatie in het heden en waar liggen onze doelen in de toekomst.
Orion helpt op verschillende niveaus. Op projectniveau, maar ook op levensniveau. Het geldt dus voor zowel beslissingen in het dagelijkse leven als voor fundamentele beslissingen over ons leven. Orion geeft ook inzicht in de hindernissen die we op de weg zullen vinden of die soms zelf hebben opgeworpen. Denk bijvoorbeeld aan oude gedragspatronen die we telkens herhalen of overtuigingen waarvan we moeilijk los kunnen komen.
Orion laat ons ook anders naar ons verleden kijken. Soms lijkt het verleden zo vertrouwd en dierbaar geworden dat we nauwelijks meer naar onze toekomst durven te kijken. Wie het afsluiten van het verleden moeilijk vindt, verzet zich eigenlijk tegen de toekomst. Orion helpt ons dit in te zien en helpt ons verder te gaan en niet te blijven stilstaan bij het oude. Het leven is een reis naar het ongewisse en onbekende. Wie dit accepteert, kan gemakkelijker handelen.

Orion essence te gebruiken indien iemand:
– niet weet waar men naar toe moet
– abstracte doelen heeft
– zoekt naar een levensweg, maar geen besluit kan nemen omdat men niet weet welke kant men op moet
– niet weet hoe men gestelde doelen moet realiseren
– blijft zitten in verwerking van aspecten uit het verleden
– handelt zonder goed overleg
– steeds begint met nieuwe projecten, maar niet leert uit voorgaande ervaringen
– zich niet wil vastleggen
– bang is voor voorspellingen
– geen contact heeft met het Hogere Zelf
– een ‘onrealistische dromer’ bent

Transformatie bij gebruik Orion essence:
– heldere inzichten over de eigen levensweg die in harmonie zijn met het levensplan
– een goede intuïtie en kan deze goed integreren in het dagelijkse leven
– kan verleden, heden en toekomst als een eenheid zien en krijgt daardoor overzicht
– vormt op basis van zijn ervaringen en op basis van het heden de toekomst
– ziet in dat alles in zijn leven zin heeft, zijn leven krijgt structuur
– ziet de mogelijkheden die hem ter beschikking staan, ziet dat er vele wegen naar een doel gaan
– heeft visie op grotere verbanden
– is zich bewust van zijn potentieel en ontwikkelt het ook