Sanat Kumara

Sanat Kumara : Hemel en aarde verbinden

Werking
– brengt brug tussen kosmische en aardse bewustzijn tot stand
– laat ons in al het aardse het goddelijke aspect herkennen
– verbindt eerste met zevende chakra
– maakt ons bewust van de zin van het leven op aarde
– laat ons vriendschap sluiten met leven op aarde
– helpt ons de dualiteit accepteren als les op onze weg
– Mannelijke en vrouwelijke principe komen in evenwicht

Beschrijving
Sanat Kumara is de leraar van de aarde. Hij leert ons het eigen goddelijke wezensdeel bewust op aarde, in de materie te brengen. Zodoende helpt zijn essence mensen die naar ‘het paradijs in de hemel, buiten de aarde verlangen’, de aarde juist ter ervaren als hun thuis. Ze ondersteunt mensen die het leven op aarde zwaar en drukkend vinden, en die eigenlijk liever hier niet willen zijn. Deze mensen voelen dikwijls een diep verdriet, alsof ze ver van huis zijn. Soms gaat dit verdriet over in doodsverlangen. Met de dood verbinden ze het gevoel ‘weer naar huist te gaan’. Andere mensen begrijpen dit verdriet vaak niet.
Het Sanat Kumara type hecht vaak weinig waarde aan het eigen lichaam of de eigen omgeving. De inrichting van hun huis is vaak zeer sober en materieel gewin of genot telt voor hen niet. Deze mensen hebben vaak in het prille begin van het leven een dermate grote schok gehad, dat ze weer terug verlangen naar de plek voordat hun aardse leven begon. Ze zoeken het in tijdelijke ontsnappingen, zoals bv dromen of mediteren, maar zijn weer ongelukkig als ze weer ‘terug op aarde zijn’.
Sanat Kumara opent de ogen voor het feit dat we dit leven op aarde zelf hebben gekozen, dat we de dualiteit bewust hebben gekozen om zo de weg tot de eenheid kunnen vinden. Anders hadden we net zo goed daar kunnen blijven. Sanat Kumara laat je zien dat je hier een duidelijke goddelijke taak hebt. Je wordt je bewust van je ware aard en je reden waarom je hier bent. Als je dit gaat inzien krijg je ook de energie en lust om je eigen taak op aarde te gaan verrichten. Je krijgt inzicht in je eigen potenties en gaat ze ook ontplooien. Je zult blij zijn hier op aarde te zijn en ook blij zijn met je eigen lichaam. Blij met je eigen lichaam betekent ook accepteren van andere lichamen en het andere geslacht. Verwondingen die zijn opgelopen met de eigen mannelijke of vrouwelijke kanten of met vader – of moederthema’s worden ook door Sanat Kumara geheeld.

Sanat Kumara essence te gebruiken indien iemand:
– niet graag op de wereld is
– levenslessen uit de weg gaat
– het leven als vreugdeloos, hard ervaart
– verkrampte schouders hebt
– in ongeordende, chaotische, deprimerende omstandigheden leeft – in extreme gevallen naar de dood verlangt
– veel tijd doorbrengt met dromen als vlucht voor de aardse realiteit
– je vermogens niet ontplooit
– visioenen en voorstellingen heeft die uit andere dimensies lijken te komen
– seksualiteit afwijst
– zeer ‘aards’ bent, je niet bezig wilt houden met je eigen (spirituele) ontwikkeling
– ongewone ideeën met potentie bezit, maar er niets mee denkt te kunnen

Transformatie bij gebruik Sanat Kumara essence:
– je leeft vreugdevol op aarde
– je bent je bewust van je eigen vermogens en vindt het fijn die op aarde te benutten
– je richt je eigen (huiselijke) omgeving plezierig in en zorgt voor een prettig leef – en woonklimaat
– je accepteert seksualiteit