ontdek de  7 hoofd   chakra’s kennen

leer de  7 hoofd   chakra’s kennen en meewerken  en ze in evenwicht brengen

dit in 7 lessen  die elk worden afgesloten met een meditatie voor de besproken chakra 😉

Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskrachtige energie ontvangt,  assimileert en uitdrukt. Het woord chakra is letterlijk te vertalen als wiel of schijf, en verwijst naar een  draaiende cirkel van bio-energetische activiteit. Goed functioneren van onze chakra’s is nodig voor onze gezondheid en ons wel-voelen. Voor ons als mensen zijn de 7 hoofdchakra’s het meest van tel, wat niet wil zeggen dat de vele  kleinere chakra’s in ons lichaam minder belangrijk zijn.   Goed functioneren van Het chakra-systeem ontstond meer dan vierduizend jaar geleden in India. Er  werd naar chakra’s verwezen in de oude Veda’s, de later Upanishaden, de Yogasutra’s van Pantanjali  e.a. In de jaren 20 werden de chakra’s naar het Westen gebracht door Arthur Avalon.  Thans erkent men bij vele vormen van energetisch helen het belang van de chakra’s.  Ons lichaam bevat vele chakra’s: er zijn zeven van deze wielen, opgestapeld in een energiekolom  die zich van de onderrug tot de kruin uitstrekt; er bevinden zich ook kleinere chakra’s in de handen,  voeten, vingertoppen en schouders; ook bevinden er zich chakra’s buiten ons fysieke lichaam;  eigenlijk zou elke werveling van activiteit een chakra kunnen genoemd worden.   Elk chakra heeft zijn invloed op ons leven, onze gezondheid en hoe we ons voelen. Het is dan ook belangrijk dat elke chakra werkt zoals het hoort en dat ze onderling in balans zijn.

 

licht groetjes Aline Mimi 04 94 12 48 58